Ponúkame služby:  

-  vlastná výroba biliardových stolov, predaj  biliardových stolov a  ich príslušenstva 
-  servis
/výmena biliardového plátna na stole /viď Cenník pdf/  
- prenájom , predaj ,  servis, dovoz a montáž nevýherných hracích strojov a výherných hracích 
  automatov
- zariaďovanie herní nevýhernými hracími strojmi  a výhernými hracími automatmi 
- krátkodobé prenájmy zábavných automatov a rôznych atrakcí viď. Katalóg pdf
- dlhodobé prenájmy nevýherných hracích strojov  pre prevázky

 Cenník výmeny biliardového plátna


Ponúkame krátkodobý prenájom rôznych atrakcií pre firmy a hotely na rozličné akcie, festivaly, oslavy a tiež pre školy, mestské akcie a podobne.
Ceny prenájmov sa stanovujú individuálne po vzájomnej dohode.

Katalóg krátkodobého prenájmu atrakcií

 Obchodné podmienky

Výmena biliardového plátna
Krátkodobý prenájom atrakcií