Ponúkame služby:  

- výroba, predaj a servis /výmena biliardového plátna viď Cenník pdf/  biliardových stolov a     
  príslušenstva
- predaj, servis, dovoz a montáž nevýherných hracích strojov a výherných hracích automatov
- zariaďovanie herní nevýhernými hracími strojmi  a výhernými hracími automatmi 
- krátkodobé prenájmy zábavných automatov a rôznych atrakcí viď. Katalóg pdf
- dlhodobé prenájmy nevýherných hracích strojov  pre prevázky

 Cenník výmeny biliardového plátna


Ponúkame krátkodobý prenájom pre firmy a hotely na rôzne akcie, festivaly, oslavy a tiež pre školy, mestské akcie a podobne.
Ceny prenájmov sa stanovujú individuálne po vzájomnej dohode.

KatalógVýmena biliardového plátna

Krátkodobý prenájom