Biliardový stôl Canossa 6 ft

Rodinný dom Považská Bystrica
december 2019