Biliardový stôl ANTIK 7ft

rodinný dom
Dolný Moštenec
august 2015