Biliardová herňa Olympia - výmena plátna

marec 2020
biliardová herňa Olympia Považská Bystrica 
servis - výmena plátna eurospeed